Ervaringsverhalen

TalentenExpeditie

Jongeren die willen kunnen voor aanvang van hun opleiding op ontdekkingstocht naar zichzelf via de TalentenExpeditie. Ze voeren praktische opdrachten uit en gaan langs bij verschillende bedrijven. In een paar weken tijd krijgen ze meer inzicht in hun sterke kanten, mogelijkheden en de best passende opleiding. Aan bod komen ook het met elkaar leren samenwerken en een niveautest. 
 

Op Eigen Kracht

Tijdens deze training oefenen leerlingen hoe ze uiteindelijk zelf een baan kunnen vinden. Ze leren bijvoorbeeld hoe ze samenwerken met collega’s, zichzelf presenteren en omgaan met moeilijke werksituaties. Ook krijgen ze tips over het opstellen van een CV en het voeren van een sollicitatiegesprek. De training bestaat uit verschillende bijeenkomsten en werkvormen.

Toekomstplan

De Toekomstplan-methode helpt jongeren die ‘iets’ richting opleiding of werk willen doen, verder op weg. Samen met mensen uit hun eigen omgeving verzamelen ze tips en adviezen die resulteren in concrete plannen voor een toekomst, waarin ze zelf de regie over hun leven pakken. De Toekomstplan-methode is voor alle jongeren de moeite van het proberen waard.
 

 

Sluitende aanpak

Ambachtsplein gaat zoveel mogelijk uit van een sluitende aanpak. Onze trainingen en opleidingen staan niet op zichzelf, maar maken juist doorstroom mogelijk. Zo is de praktijkgerichte opleiding voor veel jongeren een mooie opstap naar een entree-opleiding of leermeester-gezel traject. Ook na afronding van hun opleiding of traject helpt Ambachtsplein jongeren bij het zetten van passende vervolgstappen. We regelen de warme overdracht naar een vervolgopleiding of werkervaringsplek en bieden job coaching aan als iemand een baan heeft gevonden.