Ervaringsverhalen

Leerwerkplek

Niet-schoolse leerwerkplek

Ambachtsplein is een leerwerkplek voor jongeren die zich niet thuis voelen op school of al een tijdje (werkloos) thuis zitten en daardoor een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Samen met een aantal betrokken ondernemers geven wij deze jongeren een kans. We leren ze werken met hun handen en laten ze ervaren wat ‘hart’ voor het vak betekent. 

Onze opleidingen en trainingen

Bij Ambachtsplein gaan we uit van de mogelijkheden van onze leerlingen. Zij kunnen dan ook kiezen uit drie verschillende opleidingen: een entreeopleiding, praktijkgerichte opleiding en een leermeester-gezel traject. Voorafgaand en tijdens hun opleiding krijgen leerlingen de mogelijkheid om trainingen te volgen. Tijdens de TalentenExpeditie komen ze erachter wat ze willen en kunnen. 

De training ‘Op Eigen Kracht’ biedt leerlingen praktische bagage om na hun opleiding zelf een baan te zoeken. De Toekomstplan-methode ten slotte biedt potentiële leerlingen inzicht in wensen en mogelijkheden voor de toekomst, onder meer op het gebied van opleiding of werk.

In 3
stappen
naar
een baan

1

Tijdens een eerste kennismaking kijken we wat jongeren willen en kunnen. Weten ze dit niet, dan helpen we om daar achter te komen. Samen stellen we een plan van aanpak op. 

2

Jongeren gaan aan de slag bij een stagebedrijf, één van de werkplaatsen of een leermeester. Hier doen ze belangrijke ervaring op en krijgen ze de kans om (deel) certificaten/diploma’s te halen.

3

Met de opgedane werkervaring en behaalde certificaten en diploma’s leggen jongeren de basis voor een volgende stap. Ze leren verder of gaan op zoek naar een baan. Het portfolio laat zien wat ze hebben geleerd.