Ervaringsverhalen

Privacybeleid

Privacybeleid

Het Ambachtsplein is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar website van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Het Ambachtsplein houdt zich dan ook aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgeving stellen.

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening legt Het Ambachtsplein gegevens vast. Dit is het geval wanneer u een abonnement heeft op een nieuwsbrief, een klantenaccount heeft, uw interesse opgeeft of op een andere wijze uw belangstelling kenbaar maakt, of anderszins contact heeft met Het Ambachtsplein. Bij de gegevens over u gaat het om gegevens zoals contactgegevens, gegevens over betalingen, factuurgegevens, bestelde producten, functiegegevens en/of opgegeven interesses. Het Ambachtsplein gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering, en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van Het Ambachtsplein, van haar groepsmaatschappijen of van zorgvuldig geselecteerde derden op de hoogte te houden. Uw gegevens kunnen ook aan zorgvuldig geselecteerde derden ter beschikking worden gesteld voor het verstrekken van informatie of aanbiedingen. Als u hier geen prijs meer opstelt kunt u zich op ieder moment afmelden.

Uw e-mailadres

Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief, dan kan deze gebruikt worden om u als klant te informeren over voor u relevante en interessante gelijksoortige producten en diensten van Het Ambachtsplein. Als u hier geen prijs meer op stelt kunt u zich op ieder moment afmelden. Het is ook mogelijk dat u ermee heeft ingestemd dat het e-mailadres wordt gebruikt voor het incidenteel ontvangen van voor u relevante informatie omtrent producten, aanbiedingen en acties van en door Het Ambachtsplein of andere bedrijven. Deze bedrijven worden Het Ambachtsplein zorgvuldig geselecteerd.

Afmelden

Het Ambachtsplein houdt bij de dienstverlening en het informeren zoveel mogelijk rekening met uw voorkeuren. Het Ambachtsplein geeft u in veel gevallen de mogelijkheid deze zelf aan te geven. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten (per post, e-mail etc.) kunt u dit per e-mail melden bij info@ambachtspleinnijmegen.nl of schriftelijk bij Het Ambachtsplein, t.a.v. Administratie.

Inzage en correctie van uw gegevens

U kunt kennisnemen van de persoonlijke informatie die Het Ambachtsplein over u heeft. Als de informatie onjuist is kunt u verzoeken deze aan te passen. Dergelijke verzoeken om inzage of correctie van uw gegevens kunt u richten aan Het Ambachtsplein. Op dit adres kunt u ook terecht indien u eventuele vragen heeft over de manier waarop Het Ambachtsplein met uw gegevens omgaat.

Klikgedrag en IP-adres

Op de websites van Het Ambachtsplein worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze de bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Het Ambachtsplein haar dienstverlening aan u verder optimaliseren. Om dit te kunnen doen maakt Het Ambachtsplein ook gebruik van het IP-adres van uw computer. Dit IP-adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend wanneer u het internet bezoekt. Ze kunnen worden gebruikt om te zien welk gebruik er van de website wordt gemaakt en voor het opstellen van analyses en rapportages. De IP-adressen worden in beginsel verder niet gekoppeld aan identificeerbare informatie, tenzij u hiervoor expliciet toestemming voor heeft gegeven.

Wijzigingen

Het Ambachtsplein behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacybeleid van Het Ambachtsplein.