Ervaringsverhalen

Partnerships

Ambachtsplein en REA College

Ambachtsplein werkt nauw samen met REA College. Met alle voordelen vandien. Zo is de door ons ontwikkelde leermeester-gezel methodiek beter geborgd en toegankelijk voor een grotere doelgroep. 

Andersom heeft REA College door de samenwerking met Ambachtsplein een nieuwe lesvorm in huis waarmee het meer jongeren kan helpen aan een plekje op de arbeidsmarkt.

 

Andere partnerships

Ambachtsplein heeft nauwe contacten met verschillende Pluryn-onderdelen en VSO-scholen in (de omgeving van) Nijmegen, Arnhem, Doetinchem en Apeldoorn. Verder werken we samen met ROC’s in de buurt van onze locaties en hebben we een uitgebreid netwerk in het bedrijfsleven.

Dit om een goede aansluiting met de arbeidsmarkt te garanderen. Ook onderhouden wij korte lijntjes met UWV en gemeentes, om aanmeld- en aanvraagprocedures zo vlot mogelijk te laten verlopen.